Activiteiten PV Maersk Korting Contact Inloggen Lid worden

Ice Karten Rucphen-Breda dinsdag 3 september

Datum: dinsdag 3 september

Locatie: Rucphen-Breda

ICE KARTEN RUCPHEN

Er is gebleken dat er meer dan voldoende animo is voor het Ice Karten. Om deze reden mogen we jullie verblijden met 3 dinsdagen in september. Het gaat om dinsdag 3, 17 en 24 september. Per avond kunnen er maximaal 48 personen deelnemen aan deze spectaculaire activiteit. Als je mee wilt doen, meld je dan nu aan. Iedereen die al heeft laten weten via mail interesse te hebben of zich al hebben willen opgeven voor deze activiteit moeten dat dus alsnog definitief doen via deze website: www.pvmaersk.nl.

 

Wanneer: dinsdag 3 september.

Tijd: 19:00 - 23:00 uur.

Locatie: Ruchphen-Breda (https://www.icekart.nl/)

Minimale lengte voor deelname: 1,40m

Kosten: € 20 per persoon, maximaal 1 intro.

Wat krijg je: 2 heats per persoon, (finale voor de 12 snelste), prijsuitreiking voor de nr's 1, 2 en 3. En uiteraard 2 drankjes per persoon en warme/koude hapjes.

 

Wat is Ice Karten:

Bij IceKart Rucphen-Breda bedwing je met jouw kart het ijscircuit. Uiteraard is het de taak om ook op dit circuit als eerste over de finishlijn te komen, maar wat is daarvoor nodig? Met de juiste techniek kun jij jezelf al driftend naar voren manoeuvreren en ben je in staat om concurrenten in te halen. Daarbij is snelheid minder belangrijk dan de juiste techniek.

Het 300 meter lange ijscircuit bevindt zich in de 3500m² grote hal die aaneengesloten is op de piste van SnowWorld Rucphen-Breda. Per sessie drift je 10 minuten over het ijs met de ijskarts. Eén ronde duurt ongeveer tussen de 40 en 50 seconden, maar hoe beter de drift, des te sneller de ronde! Pak jij de snelste ronde van de dag?

 

BELANGRIJK OM TE WETEN:

BALACLAVA EN HANDSCHOENEN VERPLICHT! IEDEREEN KRIJGT 1 BALACLAVA EN ER ZIJN PER AVOND 24 PAAR HANDSCHOENEN BESCHIKBAAR.

PER RONDE ZULLEN 12 DEELNEMERS RACEN. HANDSCHOENEN WORDEN DUS GEDEELD PER 2 RONDES. 

HEB JE ER MOEITE MEE OM HANDSCHOENEN TE DRAGEN VAN IEMAND ANDERS, DAN MAG JE JE EIGEN STEVIGE (WINTER)HANDSCHOENEN MEENEMEN OF ZELF TER PLEKKE AANSCHAFFEN VOOR € 9,50 PER PAAR.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICE KARTING RUCPHEN

It has been shown that there is more than enough enthusiasm for Ice Karting. For this reason we can delight you with 3 Tuesdays in September. This concerns Tuesday 3, 17 and 24 September. A maximum of 48 people can participate in this spectacular activity per evening. If you want to participate, register now. Anyone who has already indicated by email that they are interested or who has already wanted to register for this activity must still do so definitively via this website: www.pvmaersk.nl.

 

When: Tuesday September 3.

Where: Rucphen-Breda (https://www.icekart.nl/)

Minimum height for participation: 1.40m

Costs: € 20 per person, maximum 1 intro.

What you get: 2 heats per person (final for the 12 fastest), awards ceremony for numbers 1, 2 and 3. And of course 2 drinks per person and hot/cold snacks.

 

What is Ice Karting:

At IceKart Rucphen-Breda you can conquer the ice circuit with your kart. Obviously the task is to be the first to cross the finish line on this circuit, but what does that require? With the right technique you can maneuver yourself forward while drifting and you are able to overtake competitors. Speed is less important than the right technique.

The 300 meter long ice circuit is located in the 3500 m2 hall that is connected to the slopes of Snowworld Rucphen-Breda. Per session you will drift over the ice with the ice karts for 10 minutes. One lap takes approximately between 40 and 50 seconds, but the better the drift, the faster the lap! Will you take the fastest lap of the day?

 

IMPORTANT TO KNOW:

BALACLAVA AND GLOVES MANDATORY! EVERYONE RECEIVES 1 BALACLAVA AND THERE ARE 24 PAIRS OF GLOVES AVAILABLE EACH EVENING. 

12 PARTICIPANTS WILL RACE PER ROUND. GLOVES ARE THUS SHARED PER 2 ROUNDS.

IF YOU HAVE DIFFICULTY WEARING SOMEONE ELSE'S GLOVES, YOU CAN BRING YOUR OWN STRONG (WINTER) GLOVES OR PURCHASE YOURSELF ON THE SPOT FOR €9.50 PER PAIR.

PV Maersk

PV Maersk

Alex de Bruin

Arjen de Bruin

Ferry Duchiene

Jan van der Vliet

Richard Wessel

Serena van Vught

Sohraya Van Schouwen

Aanmelden
Prijs
€ 20,00
Wanneer
dinsdag 3 september
Max aantal intro
1

Overige activiteiten